info@kontorspost.se

+46 40 – 55 54 53

Kontorspost –
av företagare för företagare

Kontorspost grundades 1980 med syftet att skapa en reklamtjänst som gav företag bästa möjliga förutsättningar att växa.

Om oss

Genom låga distributionskostnader och målgruppsanpassad direktreklam via post har vi i 35 år skapat tillväxt hos företag i alla storlekar. Vi fokuserar på effektiva reklamutskick med hög kvalitativ finish som ger resultat på både kort och lång sikt.

Idag har vi tagit vår etablerade metod in i den digitala framtiden. Genom att kombinera beprövad reklam via post med reklam via mail och sociala medier får våra kunder tillgång till fler kanaler att växa på. Vi är stolta över vår långa erfarenhet och drivs av att erbjuda våra kunder det mest lönsamma och framgångsrika alternativet för expansion.

Miljö

Postreklam har låg miljöpåverkan och står för endast 0,09% av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk per år. Dessutom återvinns hela 90% av alla postutskick!

Även om postreklam över lag har låg miljöpåverkan tar Kontorspost sitt miljöansvar på allvar. Vi använder bara miljövänligt returpapper till våra reklamblad. Och genom samdistribution istället för enskild distribution minskar vi miljöpåverkan ytterligare.