info@kontorspost.se

+46 40 – 55 54 53

Stärk ditt varumärke,
öka din försäljning.

Fysiskt reklamutskick till kontor,
för att öka din försäljning

och stärka ditt varumärke.

Kontorspost kombinerar reklamutskick via post med reklam via mail och sociala medier. Genom att rikta dig direkt till din målgrupp kan du vässa dina argument och skapa personligare budskap – vilket leder till ökad försäljning.

Vill du synas i kreativa kanaler som leder till handling?
Hör av dig så hjälper vi dig!

Vår tre-stegs raket

För att nå ut med sitt budskap behöver man idag kommunicera medvetet och brett. Kontorspost kombinerar reklamutskick via post med reklam via mail och sociala medier. På så sätt får du fördelarna från både direktreklamen och nya digitala metoder medan du når ut direkt till din målgrupp.

Vi erbjuder en kundnära reklamupplevelse där konsultation, tryck, kuvertering, distribution och marknadsföring ingår.

Steg 1

Fysiskt utskick
Våra utskick består av upp till 16 reklamblad från olika annonsörer. Reklambladen har formatet A6 som är ett bevisat inbjudande och lätthanterligt format för mottagaren.

Steg 2

Mail
Kontorspost kompletterar reklamutskick via post med utskick via mail

Steg 3

Sociala medier
Detta kompletteras med det sista steget; annonsering i sociala medier. Facebook, Instagram och Linkedin.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom reklam och kuvertering. Till vår hjälp har vi vår kuverteringsmaskin som är den enda i sitt slag i Sverige.

Läs mer om våra tjänster under deras respektive sidor.

Starkare tillsammans

Våra utskick är samdistribuerade vilket ger en rad förmåner. Genom att synas med andra ökar uppmärksamheten och engagemanget hos mottagaren

Dessutom är det kostnadseffektivt och klimatsmart!

Av företagare för företagare

Vi arbetar med marknadskommunikation som ger resultat – på både kort och lång sikt.

Genom att kombinera direktförsäljning med långsiktig marknadsföring har vi sedan 1980 hjälpt företag i alla storlekar att etablera sig på marknaden, expandera till nya områden och öka sin omsättning.

Med Kontorspost kan du nå ut till över 100 000 potentiella kunder i ett enda utskick!